Thank you for your patience while we retrieve your images.
HouwerzijlHouwerzijl

Tussen het Reitdiep en de kwelders van de Waddenzee ligt het Hoogeland. De meest saaie wolkensluier wordt hier opengebroken in magistrale wolken die zorgen voor een even magistraal lichtspel op de glooiingen in het landschap. De meanderende maren, het flauw uitgeslepen rivierdal en de vette, zilte zeeklei.
Dit landschap inspireert mij op een dramatische en vervreemdende manier. Ik toon dit met kleurenfoto’s die ik samenstel uit 3 afzonderlijke zwartwitfoto’s. Hierdoor kan ik uitdrukking geven aan mijn gevoel voor dit land.
OostumHouwerzijlSchouwerzijlrode haanHouwerzijl nzSchillegehamHoogeland driepieter tonnis de graaf-5Hoogeland